Atenția noastră este concentrată asupra urmatoarelor probleme:
•Sărăcia devenită stil de viață
•Resemnarea în fața inegalităților de șansă și a condițiilor improprii de trai
•Excluderea profesională și marginalizarea socială a persoanelor cu dizabilități fizice și mentale
•Quasi-abandonarea copiilor din centrele de plasament ajunși la vârsta majoratului și constrânși să înceapă o viață pe cont propriu